Skip to content

Murerstillads

Lastklasse 4. Lastklasse 4 har en belastningsevne på 300kg/m2 standard. Belastningsevnen kan forøges med yderligere tiltag i byggeprocessen. Stilladsklasse 4 kan normalt servicere det mest gængse tunge håndværksarbejde og installationer.

Murerstillads er klassens tunge dreng og stilladset består af et søjlesystem. Her kan der arbejdes med meget tunge emner som tunge vinduer, mange mursten på et arbejdsdæk med tilhørende mørtel, osv. osv. Mure/søjlestillads benyttes mere og mere af kunderne i dag, fordi kravene til arbejdsmiljø og stilladsets funktionalitet er stigende.

Et murerstillads er standard 2,20m i bredden, højden kan justeres i halvmeter spring selv efter stilladset er monteret og taget i brug. Denne type stillads kan defineres som en slags ”Rolls Royce” indenfor stilladser, især når der tænkes på den dejlige bredde og belastningsevne stilladset giver på arbejdshøjderne.

Prismæssigt set er det dyrere end et facadestillads, fordi der går langt flere enkeltdele og langt mere tid til at montere denne type stillads.