Skip to content

Overdækning

Overdækninger af stilladser er en særlig disciplin i stilladsbranchen.

Overdækning/stilladstag benyttes på rigtig mange tagentrepriser. En overdækning sikrer der kan arbejdes med foranstaltning mod at bygningen får vandskade, der kan arbejdes kontinuert og uden stop pga. vejrlig og inde under overdækning kan folkene gå i lækkert klima imens vind, vand og frosten huserer udenfor. Med til en overdækning medfølger som regel et materialetårn med tilhørende affaldsskakt, så byggeaffald nemt kan håndteres og placeres i en container på jorden. Et materialetårn benyttes også som hejseplatform, med et monteret elhejs der kan løfte op til 150-250 kg. Kan langt de fleste emner finde vej til arbejdshøjden. En overdækning er en effektiv konstruktion til at sikre gode betingelser for både folk, bygninger og kontinuert fremdrift når der arbejdes på taget.

Vi løser gerne denne type opgave, store som små.